نظر شرکت کنندگان دوره فن بیان: بخش دوم

 

 

موسسه رسالت سخن با ۱۷ سال سابقه در امر آموزش توانسته
نیاز بسیاری از افراد را در زمینه های توسعه فردی را برطرف کند،
یکی از دوره های موسسه رسالت سخن دوره فن بیان و سخنرانی است،

در این ویدیو نظر دو شرکت کننده دوره را باهم می‌شنویم

 


 

شما میتوانید اگر بخواهید…

گروه آموزشی رسالت سخن

برای شما لذت در زندگی

در هر لحظه آرزومند است

نظر شرکت کنندگان دوره فن بیان: بخش اول

موسسه رسالت سخن با ۱۷ سال سابقه در امر آموزش توانسته
نیاز بسیاری از افراد را در زمینه های توسعه فردی را برطرف کند،
یکی از دوره های موسسه رسالت سخن دوره فن بیان و سخنرانی است،

در این ویدیو نظر یکی از شرکت کنندگان دوره را باهم می‌شنویم

 

 


شما میتوانید اگر بخواهید…

گروه آموزشی
رسالت سخن

برای شما لذت در زندگی
در هر لحظه آرزومند است